Witamy na portalu e-Rekrutacje!


Wzory oświadczeń do pobrania dla kandydatów aplikujących poza systemem elektronicznej rekrutacji

Wzory oświadczeń dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy o znaczeniu ponaddzielnicowym niewchodzącej w skład Urzędu m.st. Warszawy;

Wzory oświadczeń dla kandydatów biorących udział w naborze na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze kierownika jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy o znaczeniu dzielnicowym niewchodzącej w skład Urzędu m.st. Warszawy;

Klauzula informacyjna dla kandydatów biorących udział w rekrutacji na stanowisko pomocnicze i obsługi w Urzędzie m.st. Warszawy;