Witamy na portalu e-Rekrutacje!


Urząd m.st. Warszawy podejmuje działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, pomoc w aktywizacji zawodowej osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także budowanie pozytywnego wizerunku Urzędu jako pracodawcy przyjaznego osobom z niepełnosprawnością.
Zobacz film

Informacja o stażach i odpłatnych praktykach absolwenckich:

Odpłatne praktyki absolwenckie: bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/praktyki_absolwenckie.htm

Staże dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności: bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/rekrutacja/staze_praktyki.htm

Informacja dla osób z niepełnosprawnością aplikujących na stanowiska urzędnicze w Urzędzie m.st. Warszawy:
Pozostałe informacje: